безсъдържателен


безсъдържателен
empty of matter, without substance; meagre; sterile; vain, vacuous
(безинтересен) dull, vapid, jejune, разг, milk and water
това е безсъдържателна пиеса there's nothing to this play
той е един напълно безсъдържателен човек he has absolutely nothing in him
* * *
безсъдържа̀телен,
прил., -на, -но, -ни empty (of matter), without substance; unmeaning; meagre; sterile; vain, vacuous; (безинтересен) dull, vapid, jejune, разг. milk and water; frothy; той е напълно \безсъдържателенен човек he has absolutely nothing in him.
* * *
empty; meagre{`mi;gx}; milk- and- water; superficial (прен.); vain{vein}; vapid; watery (прен.)
* * *
1. (безинтересен) dull, vapid, jejune, разг, milk and water 2. empty of matter, without substance;meagre;sterile;vain, vacuous 3. това е безсъдържателна пиеса there's nothing to this play 4. той е един напълно БЕЗСЪДЪРЖАТЕЛЕН човек he has absolutely nothing in him

Български-английски речник. 2013.

Look at other dictionaries:

 • безсъдържателен — прил. празен, кух, пуст, сух прил. безсмислен, безинтересен, плосък, глупав, безпредметен прил. безвкусен, безсолен, блудкав, безсочен прил. банален, изтъркан, скучен, вял прил. сладникаво сантиментален прил. воднист, раз …   Български синонимен речник

 • банален — прил. прост, вулгарен, тривиален, простонароден, обикновен, старомоден, изтъркан, просташки, дребен, незначителен прил. отегчителен, досаден, плосък, безинтересен прил. блудкав прил. скучен, вял, безсъдържателен прил. шаблонен, неубедителен прил …   Български синонимен речник

 • безвкусен — прил. блудкав, безсолен, неприятен прил. безсмислен, плосък, безинтересен, прост, глупав, нелеп, незначителен, дребнав прил. безцветен, вял, блудкаво сантиментален прил. воднист, разводнен, безсъдържателен прил. евтин, крещящ прил …   Български синонимен речник

 • безинтересен — прил. неинтересен, незначителен, дребен прил. безсмислен, блудкав, безвкусен, глупав, плосък, банален, изтъркан, сух, постен, незанимателен прил. бавен, муден, вял, провлачен, замрял, слаб прил. скучен, безсъдържателен прил. без отличителни черти …   Български синонимен речник

 • безсмислен — прил. неразумен, несмислен, глупав, безразсъден, неблагоразумен, абсурден, нелеп, неразбран, нелогичен прил. безцелен, напразен, безпредметен, безсъдържателен, безсолен прил. бездарен, нескопосан, неправилен прил. безполезен, несъстоятелен прил.… …   Български синонимен речник

 • безсолен — прил. блудкав, безвкусен прил. безсъдържателен, банален, плосък, безинтересен, безсмислен, глупав …   Български синонимен речник

 • безсочен — прил. безвкусен, сух, изсъхнал прил. безсъдържателен, блудкав, безинтересен, постен …   Български синонимен речник

 • без стойност — словосъч. празен, пуст, безсъдържателен …   Български синонимен речник

 • безцветен — прил. неоцветен, необагрен, обезцветен, блед, мътен, сив, тъмен прил. безвкусен, блудкав, безинтересен, неинтересен, безсъдържателен, плосък, неизразителен прил. вял, блудкаво сантиментален прил. безжизнен прил. мрачен, скучен, еднообразен …   Български синонимен речник

 • блудкав — прил. безвкусен, безсолен прил. безсмислен, безинтересен, плосък, безсъдържателен, банален, глупав, незначителен, прост прил. изтъркан прил. безжизнен, безцветен прил. сладникаво сантиментален прил. воднист, разводнен …   Български синонимен речник

 • воднист — прил. воден, разводнен, рядък, течен, кашав, разкашен прил. безвкусен, безсъдържателен, блудкав прил. слаб …   Български синонимен речник


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.